top of page

Kommunikation

God virksomhedskommunikation gør dine budskaber kvivskarpe, troværdige, offensive og effektive. Så giver de gennemslagskraft og resultater for dig.
Optimeringen sker som ydelser fra Keld Broksø evt.  i samarbejde med flere partnere blandt grafikere, fotografer og andre rådgivere i netværket. Vi skal sjældent have hele værktøjskassen i brug, men hvert værktøj er klart.

Medietræning

Mediernes krav til skarphed, troværdighed, ansvarlighed og hurtighed er benhårde. Derfor skal du være forberedt. KB Kommunikation hjælper dig med beredskabet og med direkte praktik, når stolen brænder under dig:

  • Hvad gør jeg, når journalisten ringer?

  • Hvad er min ret og pligt?

  • Hvordan skærper jeg budskabet?

  • Hvad gør jeg, hvis det alligevel går galt?

KB Kommunikation har medietrænet alt fra professorer, musikere, politikere og til topdirektører. Du får også prøvet mediekontakten gennem praktiske øvelser. Du lærer at forstå journalistens tankegang og får forberedt troværdige, direkte svar til at agere offensivt og ansvarligt.

Pressestrategier

Sammen planlægger og håndterer vi historieforløb i pressen. Både journalistiske og sociale medier er med i en samlet pressestrategi, der sikrer maksimalt kendskab til dit budskab.
En pressestrategi omfatter et forløb af historier, medier at plante dem i - og forventede reaktioner.

Vi griber også bolden i de uventede momenter for at sikre de bedste resultater.

Corporate communication

Vi skaber en linje for den gode profil af din virksomhed. Det er ikke nok du har en god forretningsstrategi, hvis du ikke har kommunikeret den tydeligt ud. Corporate communication handler om sammenhæng mellem dine mål og virkelighed, og den opfattelse som kunder, medarbejdere og offentligheden har eller skal have.
Fortællingen om din virksomhed skal give mening for dine ansatte, kunder, kommende som eksisterende medarbejdere, aktionærer og stakeholders. Det er ren investering. Fortællingen - også i håndteringen af enkeltsager - kan afgøre din  succes eller fiasko med forretningen.

Intern kommunikation

Vi skal sikre, at din organisationen ved, hvad der foregår - og trækker i samme retning. Dine medarbejdere ambassadører for din virksomhed. Og det modsatte, hvis du ikke har ordentlig intern kommunikation.
Ikke alle budskaber er lige rare at aflevere. Men forbereder du dig ordentligt, så kan du få folk med dig.

Det gælder via talen fra ølkassen, men også i din mailpolitik, nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier.
Intern kommunikation er ikke mindst nødvendig i forandringsprocesser.

Krisestyring

Der er to typer virksomheder: Dem der har krise – og dem der får det. Vi sørger for, at du er forberedt på det værste. Også når du skal direkte på TV. Hvis opgaven ikke handler om brandslukning, så gør vi beredskabet kampklart.
Dårligt håndterede kriser uden ansvarlighed eller handlekraft koster dyrt. En rigtigt håndteret krise kan give goodwill og godt omdømme, der kan veksles til omsætning, hvis man tydeligt og forståeligt fortæller, hvad man gør – og hvorfor.

Online kommunikation og SoMe

Nyhedsbreve, sociale medier, mailpolitik, hjemmesidetekster. Papiravisernes dødskamp øger behovet for god netkommunikation.

Alle er publishers, men kun med målrettet kommunikation når du dine modtagere med det rigtige budskab.

Public Affairs

Kald det gerne ”politisk interessevaretagelse,” når du vil fremme din sag. KB Kommunikation kender flere veje end den, der går gennem pressen og sociale medier. I public affairs opsøger vi direkte eksempelvis partier, ministerier og myndigheder. Public affairs er også politiske udspil og kampagner til alliancedannelse. Du skal overveje alle tilgængelige platforme for din sag.

CSR

FN´s verdensmål om bl.a. en grøn og social profil er afgørende for alle moderne firmaer. CSR handler om at skabe et godt omdømme og en høj legitimitet. Men også om at gøre som man siger.

Videoproduktion

Nogle historier fungerer bedst visuelt. KB Kommunikation har teknisk netværk til at sikre høj kvalitet også på billedsiden.

Pressemeddelelser

Hvis din pressemeddelelse skal have en chance hos medierne, så skal din vinkel og historie være præcis og appellerende. Pressen er i konkurrence om nyheder, så det nytter sjældent at sende bredt ud. Solonyheden med strategisk opfølgning virker bedst, men så skal du også have en nyhed at handle med. Her er KB Kommunikation en mellemhandler, som styrker din nyhed.

Ordstyring og konference- og projektledelse

Med erfaring fra mange konferencer og events som ordstyrer sikrer Keld Broksø, at konferencens substans kommer frem, så det både er underholdende og tankevækkende. Jeg samler op på konklusioner og sikrer sober, konstruktiv og udbytterig debat. Jeg vil både at skabe en god stemning og stille de rigtige spørgsmål - også dem, der kradser. Som ordstyrer vil jeg ikke skygge for emner og deltagere. Konferencens indhold og deltagernes udbytte er i centrum. Jeg sætter mig grundigt ind i konferencens emne. Det giver overblik og sikkerhed til at styre debatten og til at håndtere alt det, som vi ikke lige så komme.
Keld Broksø har erfaring også fra projektledelse af konferencer, dvs. sammensætningen af talere og linjen i indlæg. Det er sket for bl.a. Mærsk Drilling, ved indvielse af platform i Esbjerg, NGO´en DACAAR, Øresundskomiteen, Gränshinderforum og for Børsen Konferencer fra 2015 – 2018.
Konferenceemnerne var bl.a. en Tysklandkonference om eksport, business i Afrika, M&A´s samt konferencer om lifescience og innovation.

Kommunikation: Liste

Keld Broksø har deltagit som samtalsledarare under Öresundskomiteens rundabordsamtal med det danska näringslivet i kartläggningen av gränshinder för näringslivet i Öresundsregionen. Keld Broksø har även varit moderator under Öresundskomiteens och Gränshinderforums tillväxtkonferens för näringslivet i Öresundsregionen på Nordiska ministerrådet den 7 februari 2011, cirka 100 åhörare, med bland annat Finansminister Claus Hjort Frederiksen, Överborgmästare Frank Jensen och Dansk Industris direktör, Lars B Goldschmidt, som deltagare. Keld Broksøs insats som moderator var mycket uppskatta av publiken då han var mycket påläst i ämnet och på ett föredömligt sätt ledde diskussionerna mellan uppläggshållare och publik efter föredrag och paneldebatt

Claes Håkansson, Senior Advisor, Öresundskomiteen i København.

bottom of page