Ordstyring

– Med erfaring fra mange konferencer og events som ordstyrer og projektleder for konferencer (bl.a. for Dagbladet Børsen) sikrer jeg, at konferencens substans kommer frem, så det både er underholdende og tankevækkende.

Jeg samler op på konklusioner og sikrer sober, konstruktiv og udbytterig debat. Det gælder for mig om både at skabe en god stemning og stille de rigtige spørgsmål - også dem, der kradser.

Det er også vigtigt, at ordstyreren ikke skygger for emne og deltagere. Det er konferencens indhold og deltagernes udbytte, der er i centrum.

Jeg sætter mig grundigt ind i konferencens eller seminarets emne. Det giver overblik og sikkerhed til at styre debatten og overskud til at håndtere alt det, som vi ikke lige så komme frem på forhånd.


Udtalelser:

Om konference 12. september 2018:

 

DACAAR har samarbejdet med Keld i forbindelse med gennemførelse af en 3 timers konference om Afghanistan den 12. september 2018. Konferencen blev afholdt i AFUK’s lokale i København med deltagelse af mere end 100 særligt inviterede personer med kendskab og interesse for Afghanistan. Blandt deltagerne var blandt andet minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs, Danmarks ambassadør til Afghanistan, chefer i Danida og ECHO. Som ordstyrer ved konferencen faciliterede Keld yderst professionelt og dynamisk spørgsmål og debat mellem paneldeltagere og deltagere i salen og skabte en stemning af åbenhed og involvering. Jeg har endvidere lyst til at fremhæve det meget store forarbejde Keld lagde i opgaven med forberedende møder med nøglepersoner i DACAAR og interviews med paneldeltagere. Dertil var det af stor betydning, at Keld undervejs i planlægningen stillede sit store netværk til rådighed i forhold til at få de rigtige personer involveret. Alt forløb til vores store tilfredshed og det er ikke sidste gang, vi i DACAAR benytter os af Keld som ordstyrer og facilitator i forbindelse med konferencer og møder.

 

Klaus Løkkegaard

Head of Secretariat

DACAAR Denmark

Om konference 7. februar 2011: 

Keld Broksø har deltagit som samtalsledarare under Öresundskomiteens rundabordsamtal med det danska näringslivet i kartläggningen av gränshinder för näringslivet i Öresundsregionen. Keld Broksø har även varit moderator under Öresundskomiteens och Gränshinderforums tillväxtkonferens för näringslivet i Öresundsregionen på Nordiska ministerrådet den 7 februari 2011, cirka 100 åhörare, med bland annat Finansminister Claus Hjort Frederiksen, Överborgmästare Frank Jensen och Dansk Industris direktör, Lars B Goldschmidt, som deltagare. Keld Broksøs insats som moderator var mycket uppskatta av publiken då han var mycket påläst i ämnet och på ett föredömligt sätt ledde diskussionerna mellan uppläggshållare och publik efter föredrag och paneldebatt.

Claes Håkansson, Senior Advisor, Öresundskomiteen i København.